NRL pro halogenované znečišťující látky v krmivech a potravinách

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách 

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (CVUA Freiburg, Německo) pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky, řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje PT a účastní se jich, provádí rutinní analýzy dioxinů, furanů, dioxin-like PCB, non-dioxin-like PCB, BFR, PFAS a CPs.

 

Přístrojové, technické vybavení a používané metody:

HRGC-HRMS Thermo Finnigan MAT95

GC-MS/MS Agilent 7000B (trojitý kvadrupól)

2x GC-MS Agilent

4x GC-FID

3x GC-ECD

2x GC-NPD

3x LC-MS/MS AB Sciex 5500, 4500 a 2000 (trojitý kvadrupól)

3x HPLC-FLD (derivatizace Pickering)

3x HPLC-DAD

HPLC-RID

GPC

Chemie

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz

Chemie

Ing. Pavel Fišar
251 031 248
pavel.fisar@svupraha.cz