Vyšetření zvířat

Státní veterinární ústav Praha provádí vyšetření širokého spektra domácích, exotických a volně žijících zvířat pro potřeby státního veterinárního dozoru a soukromých subjektů. Součástí diagnostického servisu je i interpretace výsledků, konzultační činnost a poskytování odborných stanovisek.

 

Intravitálně (u živých zvířat) provádíme následující spektrum vyšetření:

  • virologická a sérologická vyšetření
  • bakteriologická vyšetření
  • parazitologická vyšetření
  • diagnostiku březosti
  • histopatologické a cytologické vyšetření biopsií, punktátů a sedimentů 
  • molekulárně-biologická vyšetření
  • biochemická a hematologická vyšetření
  • toxikologická vyšetření

 

Postmortální vyšetření (vyšetření uhynulých zvířat) je zpravidla zahajováno patoanatomickou pitvou, která představuje první a základní stupeň komplexní diagnostiky onemocnění zvířat. Společně s dalšími navazujícími vyšetřeními, jako je např. bakteriologické, parazitologické, virologické, toxikologické aj., umožňuje stanovit stupeň poškození organismu, druh onemocnění a příčinu úhynu zvířete.