Oddělení chemie

Specializované pracoviště, které provádí chemické analýzy potravin, surovin, biologického materiálu, krmiv a vod.

Oddělení zajišťuje analýzy:

 • Reziduí veterinárních léčiv
 • Kontaminantů – pesticidů, chemických prvků, mykotoxinů, dioxinů, polychlorovaných bifenylů a dalších
 • Procesních kontaminantů – akrylamidu, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších
 • Přídatných látek (potravinářských barviv, konzervačních látek, fosfátů a dalších podle nařízení 1333/08)
 • Nutričních parametrů a energetické hodnoty, mikro a makro prvků (nařízení 1169/11) a mastných kyselin, včetně trans- a omega-3 a 6 mastných kyselin
 • Jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv
 • Alergenů
 • Pitných a povrchových vod

 

Oddělení dále provádí:

 • Biochemická vyšetření krve, moči a bachorového obsahu
 • Toxikologické analýzy, zjišťování příčin úhynu a intoxikací, řešení úhynů včel
 • Znalecké posudky

 

Na oddělení chemie jsou zřízeny národní referenční laboratoře (NRL): NRL pro kontaminující látky z výroby, NRL pro rezidua pesticidů a PCB a NRL pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách.

Laboratoř se podílí na analýzách pro monitoring přítomnosti nepovolených a kontaminujících látek v potravinovém řetězci (směrnice 96/23/ES) a na analýzách nutričních hodnot potravin pro databáze nutričních hodnot. Ve spolupráci se státními a soukromými organizacemi provádí analýzy kontaminantů v životním prostředí. Dále laboratoř zajišťuje analýzy pro potřeby Státního zemědělského intervenčního fondu a participuje na spotřebitelských testech potravin a krmiv.

KONTAKT

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz

Fotogalerie

Chemie

Ing. Pavel Fišar
251 031 248
pavel.fisar@svupraha.cz

Manažer kvality

Ing. Markéta Kaňáková
770 118 948
marketa.kanakova@svupraha.cz

Chemie

Ing. Hana Malínská
774 629 355
hana.malinska@svupraha.cz

Chemie

Ing. Eva Jeřábková
251 031 248
eva.jerabkova@svupraha.cz