Stanovení Listeria monocytogenes (průkaz, stanovení počtu)

Připravujeme...