Stanovení Salmonella sp. (průkaz)

Popis

Provádíme analýzy

Dle metody Legislativa Přibližná doba vyšetení   Cena (kč)

Salmonella průkaz

25 g, 10 g
ČSN EN ISO 6579–1

NK (ES) 2073/2005

ČSN 56 9609

3 dny při negativním nálezu   297

Mikrobiologie - stěry, JUT, staf. enterotoxiny

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

Záleží na formě dodaného vzorku:

Tekutý vzorek 300 ml

Kašovitý vzorek 250 g

Pevný vzorek 300 g

Sušený vzorek 150 g

Koncentrát 150 g