Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Zajišťujeme základní vyšetření parametrů bezpečnosti krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

Analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami dle požadavků zadavatelů nebo v rozsahu stanoveném legislativou.

Popis

Provádíme analýzy

Dle metody

Legislativa Přibližná doba vyšetení Cena (kč)
Bakterie mléčného kvašení ČSN ISO 15214   3 dny 127
Celkové počty mikroorganismů ČSN EN ISO 4833        - 1,2   3 dny 127
Clostridium perfringens ČSN EN ISO 7937   2 dny bez konfirmace 138
Enterobacteriaceae ČSN EN ISO 21528 - 2 NK(EU)142/2011 1 den 176
Koagulázapozitivní stafylokoky ČSN EN ISO 6888       – 1,2,3   2 dny bez konfirmace 127
Kvasinky a plísně ČSN ISO 6611   5 dní 275
Listeria monocytogenes – průkaz ČSN EN ISO 11290     – 1,2  

4 dny při negativním nálezu

502
Listeria monocytogenes – počty ČSN EN ISO 11290     – 1,2  

2 dny

502
Počet bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek ČSN ISO 15213   2 dny bez konfirmace 138
Salmonella ČSN EN ISO 6579 - 1 NK(EU)142/2011 3 dny při negativním nálezu 297
Smyslové vyšetřování - ZÁKLADNÍ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
  1 – 5 dní dle náročnosti 39
Smyslové vyšetřování - ROZŠÍŘENÉ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
  1 – 5 dní dle náročnosti 110

 

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

Záleží na formě dodaného vzorku:

Tekutý vzorek 300 ml

Kašovitý vzorek 250 g

Pevný vzorek 300 g

Sušený vzorek 150 g

Koncentrát 150 g