Historie SVÚ Praha

 

2014 – VZNIK POBOČKY V HRADCI KRÁLOVÉ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR došlo 1. 1. 2014 ke sloučení Státního veterinárního ústavu Hradec Králové se Státním veterinárním ústavem Praha. Laboratorní provoz v Hradci Králové se stal pobočkou Státního veterinárního ústavu Praha.

 

1991 – REORGANIZACE A NÁSLEDNÁ PRIVATIZACE VETERINÁRNÍ SLUŽBY, ZRUŠENÍ ÚSVÚ PRAHA

V návaznosti na politické změny došlo 1. 1. 1991 ke zrušení Ústředního státního veterinárního ústavu v Praze, následně byla zřízena příspěvková organizace s názvem Státní veterinární ústav Praha.

 

1965 AŽ 1968 – VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE-LYSOLAJÍCH

Na podzim roku 1968 byly uvedeny do provozu nové laboratoře v Lysolajích. Dne 10. 6. 1969 byl oficiálně zahájen provoz centrálního řídicího pracoviště laboratorní diagnostiky ÚSVÚ v Praze-Lysolajích.

 

1. 5. 1963 – ZALOŽEN ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV V PRAZE

Laboratorní provoz byl přesunut z ulice Na Kozačce do nových laboratoří v Českém Brodě, následovalo hledání nových prostor pro laboratoře. V roce 1965 začala výstavba areálu v Lysolajích.

 

1949 – ZALOŽEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV V PRAZE V ULICI NA KOZAČCE 3/870

V roce 1951 byl přejmenován na Státní veterinární ústav v Praze. V roce 1952 proběhla další reorganizace a název ústavu byl změněn na Státní veterinární výzkumný ústav v Praze.

 

1939 – ZŘÍZENY LABORATOŘE PRO VYŠETŘENÍ POTRAVIN VE STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVU V PRAZE VE ŠROBÁROVĚ ULICI

V roce 1939 byly zřízeny laboratoře pro vyšetření masa a mléka v SZÚ v Praze. V roce 1940 bylo v SZÚ zřízeno veterinárně-hygienické oddělení, které bylo později rozšířeno o chemickou laboratoř.

 

1918 – ZALOŽEN STÁTNÍ ÚSTAV PRO ROZPOZNÁVÁNÍ ZVÍŘECÍCH NÁKAZ A VÝROBU VETERINÁRNÍCH OČKOVACÍCH LÁTEK V PRAZE

V roce 1921 byl ústav přestěhován do Ivanovic na Hané.

Fotogalerie

2018

1996

1996

OTEVŘENÍ AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1969

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV V PRAZE V ULICI NA KOZAČCE 3/870