O nás

Státní veterinární ústav Praha (SVÚ Praha) je státní příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství podle § 44 zákona č. 166/1999 Sb. ze dne 13. července 1999, o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. SVÚ Praha byl zřízen Ministerstvem zemědělství České republiky za účelem zabezpečení veterinární laboratorní diagnostiky.

Statutárním zástupcem je MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D., ředitel SVÚ Praha.

Funkci zástupce ředitele vykonávají MVDr. Tomáš Černý a Ing. Jan Rosmus.

Předmět činnosti ústavu je vymezen zřizovací listinou (v úplném a novelizovaném znění č. j. 20818/2001-3030 ze dne 11. 7. 2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2004, č. j. 13060/2004-13020, změny č. 2 z prosince 2017, č. j. 40450/2017-MZE-13222 a změny č. 3 č. j. 57216/2021-18122 ze dne 22. listopadu 2021).

 

Hlavní činnost

  • Laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat
  • Laboratorní a senzorické zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, hygienických potřeb a případně dalších vzorků za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a kvality
  • Laboratorní kontrola plemenitby zvířat
  • Zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí
  • Výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace
  • Odběry vzorků pro laboratorní a senzorické analýzy a jejich transport do laboratoře
  • Výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří
  • Poradenství, vzdělávací a školicí aktivity v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu činnosti ústavu
  • Výzkum a vývoj v oboru zemědělství, potravinářství a ekologie

 

Vedlejší činnost

  • Ubytovací služby