Oddělení molekulární biologie

Jsme specializovaná moderní akreditovaná laboratoř, kde naši pracovníci provádí analýzu vzorků na molekulární úrovni, a to detekcí přítomnosti genetického materiálu (RNA či DNA) ve vyšetřovaných vzorcích.  Pracoviště je vybaveno špičkovými přístroji, které odpovídají nejvyšším standardům molekulární diagnostiky. Laboratoř molekulární biologie je v rámci SVÚ Praha součástí několika národních referenčních laboratoří.

Hlavní činností našeho oddělení je detekce virových a bakteriálních nákaz a potenciálních zoonotických patogenů u hospodářských, domácích, zájmových a volně žijících zvířat. Naše metody lze také aplikovat i u potravin, například pro druhovou identifikaci zvířat (stanovení zvířecí DNA), určení pohlaví skotu (rozlišení kravského a býčího masa) nebo na problematiku falšování potravin a alergenů.

Metody prováděné na našem pracovišti:

  • konvenční PCR, qPCR, nested PCR
  • klasické sekvenování (Sangerovo sekvenování)
  • příprava knihoven pro technologii Illumina
  • celogenomové sekvenování – NGS (Nanopore) 

Kromě rutinní diagnostiky se náš tým věnuje dalším aktivitám, jako jsou:

  • navrhování nových diagnostických testů
  • validace nových metod
  • fylogenetická analýza vybraných patogenů (Aviární influenza, SARS-Cov-19)
  • molekulární epizootologie 
  • pravidelné vzdělávání personálu
  • pravidelná účast na mezinárodních konferencích

 

KONTAKT

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Fotogalerie

Molekulární biologie

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz

Molekulární biologie

MVDr. Eliška Kličková, Ph.D.
251 031 226