Oddělení hygieny potravin a krmiv

Naše oddělení se zabývá mikrobiologickými a senzorickými analýzami veškerých poživatin, krmiv a pitné vody.

Zaměřujeme se především na zdravotní nezávadnost a mikrobiologickou bezpečnost potravin, stanovení reziduí inhibičních látek ve tkáních, mléce a vejcích mikrobiologickými metodami a stanovení počtu somatických buněk v syrovém mléce.

Provádíme analýzy vzorků odebraných v rámci kontroly kritérií hygieny výrobního procesu a účinnosti sanitace v potravinářských i jiných provozech.

Dále stanovujeme úroveň kontaminace potravin a potravinových řetězců radioaktivními látkami.

V oddělení pracuje tým vysoce specializovaných pracovníků. Většina používaných metod je akreditovaných. Oddělení je součástí zkušební laboratoře č. 1 176 akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Používáme vyšetřovací postupy, které odpovídají legislativě EU a ČR, a rozsah prací přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků.

KONTAKT

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Fotogalerie

Kontakty

Mikrobiologie - maso a masné výrobky

MVDr. Stanislava Herčíková
721 550 036
stanislava.hercikova@svupraha.cz

Mikrobiologie - stěry, JUT, staf. enterotoxiny

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz

Mikrobiologie - mléko a mléčné výrobky

Ing. Alena Pokorná
251 031 237
alena.pokorna@svupraha.cz

Hygiena potravin a krmiv - radiologie

Ing. Mai Truongová
251 031 287
mai.truong@svupraha.cz

Hygiena potravin a krmiv

Hygiena potravin a krmiv
251 031 239
hygiena@svupraha.cz