Stanovení Campylobacter sp. (průkaz, stanovení počtu)

Připravujeme...