Naše laboratoře

Státní veterinární ústav Praha je moderní veterinární diagnostické pracoviště. V ústavu pracuje několik týmů odborníků, kteří mají k dispozici rozsáhlé přístrojové zázemí integrující nejnovější poznatky a technologie. Komplexní veterinární laboratorní diagnostika v Praze-Lysolajích je rozčleněna do 5 odborných oddělení (hygiena potravin, chemie, patologie a parazitologie, bakteriologie, sérologie a virologie). V rámci jednotlivých odborných oddělení je v ústavu zřízeno celkem 15 referenčních laboratoří (12 národních referenčních laboratoří a 3 referenční laboratoře). Vyšetřování vzorků je prováděno ve více než 100 specializovaných laboratořích na ploše větší než 2 500 m2. Další laboratorní provozy jsou v pobočce Hradec Králové (hygiena potravin, bakteriologie, sérologie a virologie, patologie a parazitologie), Českém Brodu a Příbrami (laboratoře pro diagnostiku trichinelózy). SVÚ Praha má zavedený a Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., akreditovaný systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod označením Státní veterinární ústav Praha – zkušební laboratoř č. 1 176.