Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD)

Virové onemocnění skotu, buvolů a antilop, alpak a lam. Projevuje se průjmem, výtokem z nosu a očí, erozemi nebo ulceracemi na mulci, dutině ústní, aborty, případně hemoragiemi. U březích krav při časné infekci dochází k úmrtí embrya a resorbci, při pozdější infekci během březosti dochází k poškození orgánů a narození málo životaschopných mláďat, u infekcí před vývinem imunitního systému  (125. den březosti) vzniká perzistentní postnatální infekce a vylučování viru do prostředí. Zvláštním případem je slizniční choroba s výraznými příznaky anorexie, profúzním průjmem, ulceracemi a erozemi na sliznicích.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA
  • virologické vyšetření - ELISA Ag, RT-PCR

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz