Oddělení virologie a sérologie

Moderní a specializované pracoviště, které zajišťuje diagnostiku virových a jiných infekčních nemocí hospodářských, domácích, volně žijících zvířat a zvířat chovaných v zoologických zahradách. Pracovníci provádí kromě sérologických vyšetření a zdravotních zkoušek také testy k přímému prokázání patogenů ve vzorcích nemocných nebo uhynulých zvířat.

Oddělení zajišťuje:

  • Sérologickou diagnostiku virových, bakteriálních a protozoárních nemocí
  • Prokázání, identifikaci a molekulární charakterizaci virů a bakterií
  • Zdravotní zkoušky zvířat při transportu a prodeji v rámci i mimo území ČR
  • Plošný monitoring zdravotního stavu zvířat, diagnostiku TSE a vztekliny
  • Kontrolu vakcín
  • Konzultační a poradenskou činnost

V rámci oddělení pracuje 6 národních referenčních laboratoří (NRL): NRL pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat, NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu, NRL pro vzteklinu, NRL pro infekční nemoci koní, NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) a NRL pro mor malých přežvýkavců.

KONTAKT

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Fotogalerie

Kontakty

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Virologie a sérologie

Ing. Eliška Kaufmanová
770 118 902
eliska.kaufmanova@svupraha.cz

Výsledky TSE

Laboratoř TSE
251 031 356
bse@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

Virologie a sérologie
251 031 338
virologie@svupraha.cz