Parazitologické vyšetření

Diagnostika vnitřních parazitů (endoparazitů)

K diagnostice vnitřních parazitů z trusu (koprologické vyšetření) se u drůbeže standardně využívá kvalitativní vyšetření koncentrační flotačně-centrifugační metodou tzv. flotace, která spolu s následným mikroskopickým vyšetřením umožňuje detekci oocyst kokcidií a kryptosporidií, cyst giardií a/nebo vajíček helmintů.

Součástí intravitální diagnostiky vnitřních parazitů může být také makroskopické a mikroskopické vyhodnocení nálezů zaslaných exemplářů vypuzených endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic).

K postmortální diagnostice lze zasílat také parazity nebo infikované orgány nalezené v těle zvířete např. při porážce.

Diagnostika vnějších parazitů (ektoparazitů)

Vyšetření kožního seškrabu a peří na přítomnost ektoparazitů provádíme mikroskopicky buď nativním vyšetřením vzorku nebo pomocí macerace v NaOH.

Vzorky pro parazitologické vyšetření zasílejte společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně vaší e-mailové adresy. Žádanku je možné stáhnout zde v záložce "ke stažení".

Popis

Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu drůbeže prováděno standardně metodou flotace. K vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy bez kontaminace zeminou či podestýlkou v množství cca 3-5 defekací včetně vyloučeného obsahu slepých střev (řidší, barva žlutohnědá až tmavší hnědá) od každého jedince. Směsné vzorky z hejna odebírejte v adekvátním množství. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

V indikovaných případech je u drůbeže flotaci možno doplnit o další koprologická vyšetření jako je vyšetření trusu pomocí nativního preparátu nebo vyšetření sedimentační (diagnostika vajíček motolic a vrtejšů).

Pro diagnostiku trichomonád lze k vyšetření dodat výtěry z volete. Výtěry z volete případně ze zobákové dutiny se provádějí sterilními vatovými tampony, které se před odběrem navlhčí teplým sterilním fyziologickým roztokem. Po odběru se tampon vloží do sterilní zkumavky s alespoň 2 ml fyziologického roztoku. Výtěry ve zkumavkách se udržují v „pokojové“ teplotě (cca 25°C) a urychleně, tentýž den se musí doručit do laboratoře k vyšetření.

V případě specifických požadavků, je doporučeno uvést na žádance o jaké další konkrétní vyšetření máte zájem.

U drůbeže je také možné provést identifikaci parazitů zachycených majitelem nebo veterinárním lékařem. Vyloučené exempláře endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic) vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků, dle potřeby fixované v etanolu, 10% formalínu, zavlhčené fyziologickým roztokem nebo alespoň vodou. Nezapomeňte uvést do popisku vzorku typ fixáže a z čeho parazit pochází (např. na peří, z trusu po odčervení atp.).

Vzorky peří, kožních seškrabů nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Ceny vyšetření viz Ceník

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz