Akreditace

Většina metod používaných v SVÚ Praha je akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Vedoucím zkušební laboratoře je MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. a manažerem kvality Ing. Markéta Kaňáková.

Státní veterinární ústav Praha - Zkušební laboratoř č.1176

Typ souboru Název Velikost
Osvědčení o akreditaci č. 27/2024 1,8 MB Stáhnout
Příloha k osvědčení o akreditaci č. 27/2024 2,9 MB Stáhnout

Ředitel

MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
770 118 906
kamil.sedlak@svupraha.cz

Manažer kvality

Ing. Markéta Kaňáková
770 118 948
marketa.kanakova@svupraha.cz