Odběrový materiál

 

Pro vyšetření mléka na původce mastitid

 • Je vhodné použít sterilní skleněné zkumavky s uzávěrem, balené po 10 kusech.

Pro vyšetření bakteriální původců, včetně nakažlivého zmetání klisen

 • Je vhodné použít stěrovku typ: s Amiesovým transportním médiem s aktivním uhlím.
 
Při výběru a objednání odběrové soupravy se v rámci národního programu tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže můžete řídit následujícím schématem

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na varna@svupraha.cz

 
Stěry z prostředí

Pro kontrolu dezinfekce potravinářských provozů (289/2007) zasíláme materiál na provedení jednoho stěru.

 • Je vhodné použít 1 tampon s transportním médiem, 1 šablonu 20 cm², zvlhčovací roztok.

 

Pro kritéria hygieny výrobního procesu (NK(ES)2073, kap. 2.1) je možné na vyžádání zaslat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT).

Pro destruktivní metodu

 • Je vhodné použít 1 sterilní sáček, 1 jednorázovou pinzetu, 1 jednorázový skalpel, 1 sterilní kovovou šablonu 5 cm².

Pro stěrovou metodu

 • Je vhodné použít 4 tampony s transportním médiem, 4 tampony bez transportního média, 1 šablonu 100 cm², zvlhčovací roztok.

Pro detekci salmonel

 • Je vhodné použít 1 abrazivní houbičku, 1 šablonu 100 cm², sterilní rukavice.

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na hygiena@svupraha.cz.

 

Pro monitoring zoonóz (MN SVS 1/2005) si lze vyžádat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT).

Pro detekci salmonel u skotu a prasat

 • Je vhodné použít 1 abrazivní houbičku, 1 šablonu 100 cm², sterilní rukavice.

Pro detekci E. coli O157 u skotu a prasat

 • Je vhodné použít 4 tampony s transportním médiem, 4 tampony bez transportního média, 1 šablonu 100 cm², zvlhčovací roztok.

Pro detekci salmonel u drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku (kůže z krku tří JUT drůbeže)

 • 1 sterilní sáček, 1 jednorázová pinzeta, 1 jednorázový skalpel.

Pro detekci kampylobakterů u drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku (10 slepých střev)

 • 1 sterilní sáček, 1 jednorázová pinzeta, 1 jednorázový skalpel, sterilní rukavice.

Pro národní program tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru stěrů pro hodnocení účinnosti dezinfekce v halách po vyskladnění hejna pozitivního na sledované sérotypy salmonel

 • 6 tamponů s transportním médiem, 6 sterilních šablon 100 cm², zvlhčovací roztok.

 

Pro vyšetření vody (252/2004) si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro mikrobiologické vyšetření

 • 1 sterilní láhev 500ml.

Můžete si vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro chemické vyšetření

 • Komplexní rozbor podle 252/04: 4x 1litrová skleněná lahev.
 • Zkrácený rozbor podle 252/04: 1x 1,5litrová PET lahev od balené vody (důkladně propláchnout).

 

Pro vyšetření syrového mléka si můžete vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku mléka

 • 1x 1litrová sterilní lahev.

Pro vyšetření syrového mléka na somatické buňky si můžete vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku mléka

 • 1 plastová vzorkovnice s konzervantem.

Pro odběr vzorků k mikrobiologickému vyšetření můžeme dodat následující odběrové pomůcky:

 • Sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.
 • Sterilizovatelným materiálem k opakovanému použití disponujeme pouze v omezeném množství – pro objednání nás prosím kontaktujte telefonicky (oddělení hygieny potravin nebo hygiena@svupraha.cz).

 

Množství potřebné k vyšetření

 
Pro parazitologické vyšetření

Odběr vzorků ke koprologickému vyšetření

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic.

Odběr vzorků ke zjištění ekto/endo parazitů

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic.

V případě odebrání parazita je vhodné použít pinzetu a následně vzorek vložit do uzavíratelné zkumavky volně nebo do 6% alkoholu (2,5 ml).

Pro průkaz intravitálních parazitů nebo jejich zárodků vylučovaných z těla hostitele

 • Použijte standardní zkumavky pro nesrážlivou krev pro hematologii s EDTA.

 

Trichomonádové nákazy skotu a ptáků

Pro krávy

 • Jako odběrový materiál je vhodný vysterilizovaný vatový tampon.

Pro plemenné býky

 • Jako odběrový materiál jsou vhodné speciální zkumavky pro výplašky s příslušným označením.

Pro Ptáky

 • Jako odběrový materiál je vhodný sterilní vatový tampon, který se po odběru vloží do sterilní uzavíratelné zkumavky.

 

Pro vyšetření svaloviny domácích a divoce žijících prasat na přítomnost Trichinella spp. a svaloviny ostatních druhů zvířat na přítomnost tkáňových parazitů (Sarcocystis spp.)

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic.

 

Vyšetření měli a včel

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek, vzorkovnic či jinak uzavíratelných sklenic nebo kelímků.