NRL pro kontaminující látky z výroby

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro kontaminující látky z výroby. 

Reference pro analýzy procesních kontaminantů – PAH, akrylamid  a další

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (DTU Kodaň), řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy PAH.

Rozsah analýz: 15+1 EU PAH, PAH4 dle Nařízení Komise (ES) č. 1881/06 (NK platí od 1.9.2014), US EPA PAH, akrylamid.

Chemie

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz

Chemie

Ing. Pavel Fišar
251 031 248
pavel.fisar@svupraha.cz