Druhová diverzita Sarcocystis

5. 6. 2024

Vyhodnocení druhové diverzity Sarcocystis s využitím molekulárních technik a jejich implementace v rutinní diagnostice.

Rod Sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae) zahrnuje více než 200 platných druhů patřících mezi nejrozšířenější protozoární původce infekcí u domácích a volně žijících savců, ale také plazů, ptáků a lidí. K dokončení životního cyklu těchto kokcidií jsou zapotřebí mezihostitel (MH) a definitivní hostitel (DH). Studium této problematiky je zaměřeno hlavně na druhovou diverzitu, životní cykly, diagnostiku, klinické příznaky, léčbu, prevenci, ekonomické ztráty či zoonotický potenciál. V diagnostické laboratoři parazitologie se setkáváme s nálezy infekcí kokcidií rodu Sarcocystis u zvířat, a to jak na úrovní MH (např. skot, ovce, kozy, prasata, mufloni, jeleni), tak DH (např. psi, kočky, lišky). Volně žijící šelmy jsou známy především jako DH celé řady druhů Sarcocystis, avšak některé mohou sloužit zároveň jako MH. V posledních letech se právě toto téma stalo předmětem našeho zájmu. Publikované výsledky přispěly k prohloubení znalostí diverzity sarkosporidiových infekcí, mimo jiné rozšířením hostitelského spektra druhů, a k získání nových molekulárních dat pro taxonomii a fylogenetiku. Rutinní diagnostika a identifikace jsou založeny na přítomnosti oocyst/sporocyst sarkosporidií v trusu či střevním obsahu DH, k jejichž detekci se provádí koprologická vyšetření. U MH jsou laboratorně vyšetřeny nejrůznější tkáně (především svalovina) se zaměřením na prokázání cyst/bradyzoitů. Pro tento účel používáme různé diagnostické metody – především vyšetření nativními preparáty, kompresní metodou, trávicí metodou nebo histologické vyšetření. Výše zmíněné metody mnohdy neumožňují přesné určení druhu a jeho charakterizaci, proto je nutné zařazení molekulárně biologických metod založených na PCR amplifikaci s následnou sekvenací. Metody molekulární diagnostiky v laboratoři parazitologie SVÚ Praha budou využívány k prohlubování vědeckých poznatků a získání epizootologicky (epidemiologicky) významných dat u vybraných druhů Sarcocystis a jejich hostitelů, ale také k aplikaci poznatků pro diagnostické účely, potřeby chovatelů a veterinární dozor.

Máca, O., Gudiškis, N., Butkauskas, D., González-Solís, D., Prakas, P., Red foxes (Vulpes vulpes) and raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) as potential spreaders of Sarcocystis species. Frontiers in Veterinary Science. (5 June 2024)

Máca, O., Kouba, M., Langrová, I., Panská, L., Korpimäki, E., González-Solís, D., The Tengmalm’s owl Aegolius funereus (Aves, Strigidae) as the definitive host of Sarcocystis funereus sp. nov. (Apicomplexa). Frontiers in Veterinary Science. (7 February 2024)

Máca, O., González-Solís, D., Sarcocystis moreliae sp. nov. in the imported green tree python Morelia cf. viridis (Reptilia, Pythonidae). Frontiers in Veterinary Science. (4 July 2023)

Máca, O., González-Solís, D., White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) as the definitive host of Sarcocystis lutrae in the Czech Republic. Frontiers in Veterinary Science. (18 August 2022)

Máca, O., González-Solís, D., Role of three bird species in the life cycle of two Sarcocystis spp. (Apicomplexa, Sarcocystidae) in the Czech Republic. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife (10 January 2022)

Máca O., Kouba M., Korpimäki E., González-Solís D. Molecular Identification of Sarcocystis sp. (Apicomplexa, Sarcocystidae) in Offspring of Tengmalm's Owls, Aegolius funereus (Aves, Strigidae). Front. Vet. Sci., 24 December 2021)

Máca, O., González-Solís, D. Sarcocystis cristata sp. nov. (Apicomplexa, Sarcocystidae) in the imported great blue turaco Corythaeola cristata (Aves, Musophagidae). Parasites Vectors 14, 56 (2021)

Máca, O. Molecular identification of Sarcocystis lutrae (Apicomplexa: Sarcocystidae) from the raccoon dog, Nyctereutes procyonoides, and the common raccoon, Procyon lotor, in the Czech Republic. Parasites Vectors 13, 231 (2020)

Máca O. (2018) Molecular identification of Sarcocystis lutrae in the European otter (Lutra lutra) and the European badger (Meles meles) from the Czech Republic. Parasitol Res. 2018 Mar;117(3):943-945. doi: 10.1007/s00436-018-5793-y. Epub 2018 Feb 7.

Pavlásek I., Máca O. (2017) Morphological and molecular identification of Sarcocystis arctica sarcocysts in three red foxes (Vulpes vulpes) from the Czech Republic. Parasitol Int. 2017 Oct;66(5):603-605. doi: 10.1016/j.parint.2017.05.003. Epub 2017 May 9.

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz