NOVÁ STUDIE ZAMĚŘENÁ NA SARKOCYSTY U SÝCŮ ROUSNÝCH

24. 1. 2022

Výsledky práce mezinárodního týmu vědců v čele s Ondřejem Mácou byly opublikovány v časopise Frontiers in Veterinary Science, odkaz na volně dostupnou publikaci:

Vědecká práce ,,Molecular Identification of Sarcocystis sp. (Apicomplexa, Sarcocystidae) in Offspring of Tengmalm's Owls, Aegolius funereus (Aves, Strigidae),, je zaměřená na výskyt a popis parazitů rodu Sarcocystis (oocysty/sporocysty) lokalizovaných v mukóze tenkého střeva uhynulých sýců rousných původem z Finska.

Vyšetřením pomocí nativního preparátu a flotačně-centrifugační metodou byla infekce diagnostikována u 100% vyšetřených jedinců tohoto hostitelského druhu. Identifikace izolátů a jejich příbuznost byla určena detailní sekvenací PCR produktů, srovnáním výsledků se světovou databází sekvencí a pomocí fylogenetických metod.

Studium parazitů rodu Sarcocystis je již několik let součástí vědeckých aktivit naší laboratoře parazitologie pod vedením Ondřeje Mácy.

Hnízdní biologie, potravní ekologie a mnoho dalších aspektů života sýců rousných jsou v zájmovém území v okolí města Kauhavy ve Finsku studovány již téměř pět desetiletí pod vedením toho času emeritního profesora Erkkiho Korpimäkiho z univerzity v Turku. Výsledky výše uvedené studie jsou součástí nové telemetrické studie vzletných mláďat cílového druhu pod vedením Marka Kouby z ČZU ve spolupráci s finskými kolegy