Genetická variabilita rodu Cryptosporidium

13. 5. 2020

Studium genetické variability u zástupců rodu Cryptosporidium izolovaných během spontánních nákaz.

Momentálně je celosvětově popsáno 41 platných druhů a několik desítek genotypů parazitů patřících do rodu Cryptosporidium (Apicomplexa: Cryptosporidiidae). Zástupci tohoto rodu se vyskytují u širokého hostitelského spektra – u obratlovců včetně člověka. Důsledkem kryptosporidiových infekcí jsou nejen celosvětově významné ekonomické ztráty v chovech zvířat, ale i ohrožení veřejného zdraví.

Odbornou specializací laboratoře parazitologie SVÚ Praha je dlouhodobě jak diagnostika zástupců rodu Cryptosporidium, tak podílení se například na popisech nových druhů a hostitelského spektra, genetické diverzity, dynamiky nákazy u klinicky významných druhů kryptosporidií a možných preventivních opatření. Současně je v zájmu laboratoře nadále pokračovat v získávání nových originálních výsledků či doplnění těch stávajících, jako tomu bylo v posledních letech během studií se zaměřením na kryptosporidiové nákazy v intenzivních chovech ptáků. Genetické sekvence izolátů vývojových stadií ze spontánních infekcí u nejrůznějších hostitelských druhů budou mimo jiné také využity pro zmapování aktuální situace v ČR.

 

Máca O., Pavlásek I. (2020) Protozoan and Helminth Infections of Aviary-Reared Alectoris Rufa (Galliformes: Phasianidae) Before Releasing for Hunting in the Czech Republic: Infection Dynamics and Potential Risks. J Parasitol. 2020 Aug 1;106(4):439-443. doi: 10.1645/17-129.

Máca O., Pavlásek I. (2016) Cryptosporidium infections of ring-necked pheasants (Phasianus colchicus) from an intensive artificial breeding programme in the Czech Republic. Parasitol Res. 2016 May;115(5):1915-22. doi: 10.1007/s00436-016-4933-5. Epub 2016 Jan 27. 

Máca O., Pavlásek I. (2015) First finding of spontaneous infections with Cryptosporidium baileyi and C. meleagridis in the red-legged partridge Alectoris rufa from an aviary in the Czech Republic. Vet Parasitol. 2015 Apr 30;209(3-4):164-8. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.03.003. Epub 2015 Mar 14.

 

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz