NRL pro antimikrobiální rezistenci

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro antimikrobiální rezistenci

 

Základním úkolem laboratoře je monitorování vývoje antimikrobiální rezistence u indikátorových bakterií izolovaných z hospodářských zvířat, potravin a surovin živočišného původu. Dále je NRL zodpovědná za správnou interpretaci získaných výsledků, sledování trendů a definic vyplývajících rizik. Ve spolupráci s EURL se také zapojuje do mezinárodních porovnávacích laboratorních zkoušek a evropských programů monitoringu rizikových typů rezistencí. V součinnosti s ÚVS SVS a ÚSKVBL Brno se snaží poskytovat validní informace vedoucí ke spoluformování antibiotické politiky státu a následné správné klinické praxe při podávání antimikrobiálních látek. Sleduje nové trendy v oboru, komunikuje s EURL a předává nové poznatky dalším laboratořím.

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz