Nová Referenční laboratoř

31. 8. 2018

Rozhodnutím Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy byla na SVÚ Praha ustanovena Referenční laboratoř (RL) pro mléko a mléčné výrobky.

Nově ustanovená Referenční laboratoř přímo navazuje na činnost Národní referenční laboratoře pro mléko a mléčné výrobky, která s dlouholetou tradicí působila v SVÚ Praha.

Referenční laboratoř provádí širokou škálu mikrobiologických, chemických a organoleptických analýz mléka a mléčných výrobků s využitím moderních diagnostických postupů a špičkového přístrojového vybavení včetně stanovení počtu somatických buněk v syrovém mléce průtokovou cytometrií i přímou mikroskopií.

Systém kvality i používané diagnostické metody jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.