Vedoucí odborných oddělení

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Chemie

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Patologie a Parazitologie

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.
722 772 524
lada.hofmannova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz