Histologické a cytologické vyšetření

Histologické či histopatologické vyšetření je mikroskopické vyšetření tkání speciálně k tomuto účelu odebraných (fixace v 10% roztoku formalínu) a barvených. Tkáně k tomuto vyšetření mohou být odebrány při pitvě, nebo se může jednat o tkáně získané pomocí biopsie z živých zvířat (zejména pro dermatologickou a onkologickou diagnostiku). Histopatologické vyšetření umožňuje posoudit mikroskopické projevy onemocnění a závažnost poškození tkáně.

Cytologické vyšetření slouží k mikroskopickému posouzení nálezů a změn především u buněčného materiálu např. z otiskových preparátů, roztěrů, tracheálních výplašků nebo močového sedimentu.

Patologie

Výsledky a dotazy k patologickému vyšetření
patologie@svupraha.cz