Včelí mor

Mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu) je nákaza larev včel, která se vyskytuje na celém světě. Původcem je Paenibacillus larvae, což je grampozitivní bakterie, která tvoří miliony odolných spor v každé infikované larvě. Spory se následně dostanou do trávicího traktu včelích larev ve fázi otevřeného plodu, kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky, proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.

Diagnostika původce onemocnění je založena speciální bakteriologické kultivaci s následnou identifikací metodou MALDI-TOF nebo na přímé molekulárně genetické detekci.

Popis

Původce onemocnění je nejčastěji diagnostikován ve včelí měli, která se také používá pro účely monitoringu. Dále je možno provést vyšetření z plástu vykazujícího klinické příznaky onemocnění, kterými jsou zpočátku mezerovitý plod, ztmavlá, propadlá a občas proděravělá víčka. Napadené včelí larvy pak mají šedožlutou až tmavohnědou barvu. V dalším stádiu se larvy přeměňují v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem je rozložení larvy na příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky. Vyšetření dospělých včel na přítomnost původce moru včelího plodu je naopak nejméně průkazné.

Odběr dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019 zahrnuje tato povinná vyšetření

1. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

EpM120 – Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo.  Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM160 – Vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky včelí měli se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev.

2. Povinný úkon hrazený chovatelem zvířat

 ExM110 Bakteriologické Vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:

a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec

b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Ke stažení

Typ souboru Název Velikost
Vyšetření - Včely 0,1 MB Stáhnout
Vyšetření - Včely 0,3 MB Stáhnout

Časté dotazy

Jaký materiál je potřeba odebrat k vyšetření?

K laboratornímu vyšetření se nejčastěji zasílá včelí měl. Dále může být zaslán vzorek plástu s podezřelým plodem nebo příškvary (bez medových zásob o velikosti nejméně 10x15 cm) nebo vzorek medových zásob o hmotnosti 100 g. Vzorky měli by měly být zasílány v papírových (prodyšných) vzorkovnicích. Plást by měl být také prodyšně zabalen do papírového obalu např. do obálky.

Je u Vás možné provést z jednoho vzorku včelí měli vyšetření jak na mor včelího plodu, tak i na přítomnost varroázy?

Ano. Nezbytnou podmínkou však je dostatečné množství zaslané včelí měli (min. 1,5 g, což odpovídá jedné čajové lžičce). Dále je nezbytné vyznačit požadavek na obě vyšetření v objednávce.

Jak dlouho trvá vyšetření

Detekce původce moru včelího plodu je poměrně složitá procedura, a proto je potřeba počítat s dobou minimálně 10‑14 dní.

Jaká je cena vyšetření?

Cena vyšetření jednoho vzorku včelí měli na přítomnost moru včelího plodu je stanovena na 475 Kč. V případě pozitivního záchytu původce pak cena po konfirmaci vzroste na celkových 710 Kč.

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím