Salmonella

Klinická salmonelóza se nejčastěji projevuje jako lokální střevní onemocnění s průjmem a zvýšenou tělesnou teplotou. V průběhu salmonelové infekce však v určitém procentu případů dochází k bakteriémii a následné celkové infekci organizmu, která může v závažných případech končit i fatálně. Inkubační doba onemocnění je obvykle krátká (několik dní). Závisí na infekční dávce, věku a odolnosti hostitele. Masivní infekce s vyšším procentem komplikací se vyskytují hlavně u mladších a starších věkových skupin. 

Popis

Salmonely patří do čeledi Enterobacteriaceae. Jde o fakultativně anaerobní pohyblivé gramnegativní tyčinky. Celý rod Salmonella se dále dělí do dvou druhů a šesti poddruhů. Celkový počet sérovarů (sérotypů) pak v současnosti přesahuje číslo 2700.

Rozdělení jednotlivých druhů, poddruhů a sérovarů salmonel podle jejich patogenity však není jednotné.

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) však rozlišuje tři základní skupiny:

  • První, relativně malou, skupinu tvoří sérovary s úzkou hostitelskou specifitou. Tyto sérovary jsou původci závažných systémových onemocnění zvířat a lidí. Příkladem může být sérovar Salmonella Gallinarum a Pullorum, které jsou původci pulorové nákazy a tyfu drůbeže, u lidí pak sérovary Salmonella Typhi a Paratyphi A, B a C, kreré jsou známé jako původci břišního tyfu a paratyfu.
  • Další skupinou jsou salmonely poddruhů salamae, arizonae, diarizonae, houtenae, indica, které se vyskytují hojně u studenokrevných živočichů. Tyto salmonely vyvolávají pouze sporadicky fatální onemocnění zvířat nebo lidí.
  • Třetí, největší skupinu tvoří sérovary salmonel primárně adaptované na trávicí trakt teplokrevných živočichů. Infikovaná zvířata jsou ve velké většině bezpříznakovými nosiči a vykazují pouze ojediněle klinické známky onemocnění (např. mláďata). Bývají však často zdrojem infekce při vylučování do prostředí nebo v rámci potravinového řetězce jako původci kontaminovaných surovin a potravin živočišného původu. Tyto sérovary bývají příčinou typického fekálně-orálního onemocnění člověka označovaného jako salmonelóza.

 

Diagnostika bakterií rodu Salmonella je sofistikovaný kaskádový postup založený nejprve na neselektivním pomnožení veškeré mikroflóry obsažené ve vzorku v tekuté živné půdě. Tento krok je následován pomnožením vzorku v různých typech selektivních médií inhibujících růst ostatních bakterií. Z těchto půd je vzorek dále inokulován na selektivní chromogenní půdy umožňující prvotní barevné rozlišení salmonel při opakovaném potlačení kontaminující mikroflóry. V případě, že je na posledně jmenovaných půdách zaznamenán nárůst podezřelých (barevně charakteristických) kolonií, je v dalších krocích provedena identifikace, subkultivace a případně biochemická typizace rodu, druhů a poddruhů salmonel. Následně je takto potvrzená salmonela podrobena sérologickému testování (sérotypizaci) zaměřenému na detekci přítomnosti specifických antigenů. Jedinečnou kombinací identifikovaných antigenů je následně určen odpovídající sérovar (sérotyp) podle Kauffmann-White-Le Minor schématu. Dále je možné u vybraných izolátů provádět další molekulárně genetické analýzy

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Provádíte i vyšetření v rámci Národního programu pro tlumení salmonel v chovech drůbeže

Ano, provádíme vyšetřování tohoto typu vzorků, včetně konfirmačních vyšetření. Více o těchto programech se můžete dozvědět na stránkách Státní veterinární správy.

Lze si u vás objednat soupravy pro odběr vzorků v rámci Národního programu pro tlumení salmonel v chovech drůbeže

Ano, provádíme distribuci odběrových souprav pro všechny zúčastněné subjekty. Na přehled jednotlivých typů souprav a možností jejich použití se můžete podívat zde.

Jak dlouho trvá vyšetření?

Minimální doba vyšetření je pět kalendářních dní. V případě podezření na pozitivní výsledek se může prodloužit o další 2-3 dny.