Odběrový materiál

 

Pro vyšetření mléka na původce masitid

 • Je vhodné použít sterilní skleněné zkumavky s uzávěrem balené po 10 kusech

Pro vyšetření bakteriální původců včetně nakažlivého zmetání klisen

 • Je vhodné použít stěrovku typ: s Amiesovým transportním médiem s aktivním uhlím
 
Pro výběr a objednání odběrové soupravy se v rámci národního programu tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, můžete řídit následujícím schématem.

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na: varna@svupraha.cz

 
Stěry z prostředí

Pro kontrolu dezinfekce potravinářských provozů (289/2007), zasíláme materiál na provedení jednoho stěru

 • Je vhodné použít 1x tampón s transportním médiem, 1 x  šablona  20cm², zvlhčovací roztok

 

Pro kritéria hygieny výrobního procesu (NK(ES)2073, kap. 2.1) je možné na vyžádání zaslat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT)

Pro destruktivní metodu

 • Je vhodné použít 1 x sterilní sáček, 1 x jednorázová pinzeta, 1 x jednorázový skalpel, 1 x sterilní kovová šablona 5cm²

Pro stěrovou metodu

 • Je vhodné použít 4 x tampón s transportním médiem, 4 x tampón bez transportního média, 1 x šablona 100cm², zvlhčovací roztok

Pro detekci salmonel

 • Je vhodné použít 1 x abrazivní houbička, 1 x šablona 100cm², sterilní rukavice

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na: hygiena@svupraha.cz

 

Pro Monitoring zoonóz (MN SVS 1/2005) je možnost si vyžádat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT)

Pro skot, prasata – detekce salmonel

 • Je vhodné použít 1 x abrazivní houbička, 1 x šablona 100cm², sterilní rukavice

Pro skot, prasata – detekce E. coli O157

 • Je vhodné použít 4 x tampón s transportním médiem, 4 x tampón bez transportního média, 1 x šablona 100cm², zvlhčovací roztok

Pro drůbež – detekce salmonel je možnost vyžádání materiálu na provedení odběru jednoho vzorku (kůže z krku tří JUT drůbeže)

 • 1 x sterilní sáček, 1 x jednorázová pinzeta, 1 x jednorázový skalpel

Pro drůbež – detekce kampylobakterů je možnost vyžádání materiálu na provedení odběru jednoho vzorku (10 slepých střev)

 • 1 x sterilní sáček, 1 x jednorázová pinzeta, 1 x jednorázový skalpel, sterilní rukavice

Pro národní program tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže je možné vyžádat materiál na provedení odběru stěrů pro hodnocení účinnosti dezinfekce v halách po vyskladnění hejna pozitivního na sledované sérotypy salmonel

 • 6x tampón s transportním médiem, 6 x sterilní šablona 100 cm², zvlhčovací roztok

Pro vyšetření vody (252/2004) je možné si vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro mikrobiologické vyšetření

 • 1 x sterilní láhev 500ml

Můžete si vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro chemické vyšetření

 • komplexní rozbor dle 252/04 – 4 x 1 l skleněná lahev
 • zkrácený rozbor dle 252/04 – 1 x 1,5 l PET lahev od balené vody (důkladně propláchnout)

Pro vyšetření syrového mléka si můžete vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku mléka

 • 1 x 1 l sterilní lahev

Pro vyšetření syrového mléka na somatické buňky si můžete vyžádat materiál na provedení odběru  jednoho vzorku mléka

 • 1 x plastová vzorkovnice s konzervantem

Pro odběr vzorků k mikrobiologickému vyšetření můžeme dodat následující odběrové pomůcky:

 • sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.
 • sterilizovatelným materiálem k opakovanému použití disponujeme pouze v omezeném množství – pro objednání nás, prosím, kontaktujte telefonicky (oddělení hygieny potravin nebo hygiena@svupraha.cz)

 

množství potřebné k vyšetření

 
Pro parazitologické vyšetření

Odběr vzorků ke koprologickému vyšetření

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic

Odběr vzorků ke zjištění ekto/endo parazitů

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic

V případě odebrání parazita je vhodné použít pinzetu a následně vzorek vložit do uzavíratelné zkumavky volně nebo do 6 % alkoholu (2,5 ml)

Pro průkaz intravitálních parazitů nebo jejich zárodků vylučovaných z těla hostitele

 • Použijte standardní zkumavky pro nesrážlivou krev pro hematologii s EDTA
Trichomonádové nákazy skotu a ptáků

Pro krávy

 • je vhodný odběrový materiál vatový vysterilizovaný tampón

Pro plemenné býky

 • je vhodný odběrový materiál speciální zkumavky pro výplašky s příslušným označením

Pro Ptáky

 • je vhodný odběrový materiál sterilní vatový tampón, který je po odběru vložen do sterilní uzavíratelné zkumavky

 

Pro vyšetření svaloviny domácích a divoce žijících prasat na přítomnost trichinella spp. a svaloviny ostatních druhů zvířat na přítomnost tkáňových parazitů (Sarcocyctis spp.)

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných sklenic

 

Vyšetření měli a včel

 • Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek, vzorkovnic či jinak uzavíratelných sklenic nebo kelímků.