Oddělení chemie

Je specializovaným pracovištěm, které provádí chemické analýzy potravin, surovin, biologického materiálu, krmiv a vod.  

Oddělení zajišťuje analýzy:

 • Reziduí veterinárních léčiv
 • Kontaminantů – pesticidů, chemických prvků, mykotoxinů, dioxinů, polychlorovaných bifenylů a dalších
 • Procesních kontaminantů – akrylamidu, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších
 • Přídatných látek (potravinářská barviva, konzervační látky, fosfáty a další dle Nařízení 1333/08)
 • Nutričních parametrů a energetické hodnoty, mikro a makro prvků (Nařízení 1169/11), mastných kyselin včetně trans- a omega-3 a 6 mastných kyselin
 • Jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv
 • Alergenů
 • Pitných a povrchových vod
 • Biochemické vyšetření krve, moči a bachorového obsahu
 • Toxikologické, zjišťování příčiny úhynu a intoxikací, řešení úhynů včel
 • Znalecké posudky

Na oddělení chemie jsou zřízeny národní referenční laboratoře (NRL). NRL pro kontaminující látky z výroby, NRL pro rezidua pesticidů a PCB, NRL pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách.

Laboratoř se podílí na analýzách pro monitoring přítomnosti nepovolených látek a látek kontaminujících v potravinovém řetězci (Směrnice 96/23/ES), analýzách nutričních hodnot potravin pro databáze nutričních hodnot. Ve spolupráci se státními a soukromými organizacemi provádí analýzy kontaminantů v životním prostředí. Dále laboratoř zajišťuje analýzy pro potřeby Státního zemědělského intervenčního fondu a participuje na spotřebitelských testech potravin a krmiv.

KONTAKT

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz

Fotogalerie

Chemie

Ing. Pavel Fišar
251 031 248
pavel.fisar@svupraha.cz

Manažer kvality

Ing. Markéta Kaňáková
770 118 948
marketa.kanakova@svupraha.cz

Chemie

Ing. Renáta Kunstová
770 118 994
renata.kunstova@svupraha.cz

Chemie

Ing. Hana Malínská
774 629 355
hana.malinska@svupraha.cz

Chemie

Ing. Eva Jeřábková
251 031 248
eva.jerabkova@svupraha.cz

Chemie

Ing. Ivana Buhrová
778 111 439
ivana.buhrova@svupraha.cz