Botulotoxin

Za botulotoxin (z latinského botulus = klobása), resp. botulin, klobásový jed je obecně označován neurotoxin produkovaný bakteriemi Clostridium rodů botulinum, argentinense, butyricum a baratii (neurotoxinogenní klostridia).

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

Antigenní struktura toxinu je značně heterogenní, ale obecně lze říci, že je to termolabilní (varem po dobu 10 min je inaktivován) polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin. Účinek toxinu spočívá v inhibici uvolňování acetylcholinu do synaptického prostoru neuronů, který se projevuje jako reverzibilní paralýza příčně pruhovaných svalů spojená s postižením neurovegetativního systému. Smrtelná dávka toxinu pro člověka činí 0,1 ng/kg živé váhy. Do současnosti bylo identifikováno sedm typů botulotoxinu označených písmeny A až G. Pro člověka jsou patogenní toxiny typů A, B, E, F a G. Nejčastěji se v České republice vyskytuje botulizmus typu C1 u vodní nebo hrabavé drůbeže a farmově chovaných masožravců.  

 

Toxin Hlavní oblasti výskytu Hlavní zdroje Vnímavé druhy
A západ USA, Aljaška, bývalá SSSR polokonzervy (maso, ryby, zelenina) člověk, kuřata, norci
B USA, Aljaška, Evropa polokonzervy, domácí konzervy (vepřové maso, uzeniny, zelenina), rány člověk, koně, hovězí dobytek, kuřata, vodní ptáci
C1 Kanada, západ USA, Jižní Amerika, Evropa tlející rostliny, alkalické rybníky, bahno, krmivo živočišného původu vodní ptáci, kuřata, lišky, psi
C2 Austrálie, Jižní Afrika alkalické píce, mršiny hovězí dobytek, kuřata
D Jižní Afrika mršiny hovězí dobytek, kuřata
E bývalá SSSR, sever Kanady, Aljaška syrové nebo zkažené mořské produkty člověk, mořská fauna, vodní ptáci, lišky
F Dánsko domácí játrová paštika člověk
G Argentina půda člověk, primáti, kuřata, morčata

 

Neurotoxinogenní klostridia jsou grampozitivní sporulující tyčinkovité bakterie, která jsou komenzálem trávicího ústrojí zvířat a ryb. Spóry se vyskytují také v půdě a vodě, jsou tedy možným kontaminantem potravin a krmiv. Produkce všech typů botulotoxinů je vázána na anaerobní podmínky, pH 4,8 - 8,5 a teplotu asi 30 °C. Většina kmenů neurotoxinogenních klostridií produkuje jeden typ neurotoxinu, ale byly popsány i kmeny produkující více toxinů.

            Pro preventivní testování vzorků potravin, krmiv a dalšího biologického materiálu v rámci zkoušek biologické nezávadnosti, exportních a importních požadavků a zdravotních zkoušek je však v souladu s §15 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zavedena metoda alternativní k biologickému pokusu. Tato metoda pracuje na principu detekce genů pro produkci botulotoxinů typu A, B, C, D, E a F u klostridií přítomných ve vyšetřovaném vzorku.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký materiál Vám mohu zaslat pro molekulárně genetickou detekci klostridií produkujících botulotoxin?

Nejvhodnější materiál pro tento typ vyšetření jsou vzorky krmiva (granule, konzervy, pelety), vedlejší živočišné produkty, minerální a krmné směsi nebo doplňky výživy pro zvířata. Dále jsme schopni vyšetřit potraviny a doplňky stravy určené k lidskému konzumu (tepelně opracované a neopracované masné výrobky, konzervy atd.) a environmentální vzorky (půda, bahno a kaly atd.)

Jak dlouho trvá vyšetření?

V případě molekulárně genetické detekce klostridií produkujících botulotoxin se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 5-10 dní.