Naše laboratoře

Státní veterinární ústav Praha je moderním veterinárním diagnostickým pracovištěm. Na ústavu pracuje několik týmů odborníků, kteří mají k dispozici rozsáhlé přístrojové zázemí, integrující nejnovější poznatky a technologie. Komplexní veterinární laboratorní diagnostika v Praze Lysolajích je rozčleněna na 5 odborných oddělení (hygiena potravin, chemie, patologie a parazitologie, bakteriologie, sérologie a virologie). V rámci jednotlivých odborných oddělení je na ústavu zřízeno celkem 15 referenčních laboratoří (12 národních referenčních laboratoří a 3 referenční laboratoře). Vyšetřování vzorků je prováděno ve více než 100 specializovaných laboratořích na ploše přes 2500m2. Další laboratorní provozy jsou v pobočce Hradec Králové (hygiena potravin, bakteriologie, sérologie a virologie, patologie a parazitologie) a v Českém Brodu a Příbrami (laboratoře pro diagnostiku trichinelózy). SVÚ Praha má zaveden a Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., akreditován systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako Státní veterinární ústav Praha - Zkušební laboratoř č. 1176.