Oddělení patologie a parazitologie

Oddělení patologie a parazitologie provádí vyšetření širokého spektra hospodářských, domácích, zájmových, exotických a volně žijících zvířat pro potřeby státního veterinárního dozoru i soukromých subjektů.


Patoanatomická pitva uhynulých zvířat představuje první a základní stupeň komplexní diagnostiky onemocnění zvířat. Společně s dalšími navazujícími vyšetřeními, jako je např. bakteriologické, parazitologické, virologické, toxikologické aj., umožňuje stanovit stupeň poškození organismu, druh onemocnění a příčinu úhynu zvířete. Ze živých zvířat provádíme histopatologické a cytologické vyšetření biopsií (především nádorů), punktátů a sedimentů. Pracoviště patologie je podle § 21 zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, oprávněno provádět znaleckou činnost v oblasti zemědělství (odd. II).

Parazitologická laboratoř provádí komplexní diagnostiku vnitřních a vnějších parazitů u různých zvířecích druhů (domácích, exotických, laboratorních a volně žijících) z klinického a sekčního materiálu. K vyšetření vzorků je využito klasických i moderních metod. Součástí oddělení jsou akreditované laboratoře určené k diagnostice Echinococcus spp., Trichinella spp. a Varroa destructor. Dále provádí vyšetřování vody, půdy, travních porostů a jiných substrátů ve vnějším prostředí za účelem zjištění jejich kontaminace parazitárními zárodky, které jsou zdrojem infekcí zvířat, případně patří mezi patogeny zoonotického charakteru. Pod parazitologickou laboratoř SVÚ Praha spadají pracoviště v Českém Brodě a Příbrami, která zajišťují vyšetření svaloviny domácích prasat na přítomnost larev Trichinella spp. Odbornou specializací laboratoře parazitologie je dlouhodobě diagnostika vybraných skupin jednobuněčných parazitů a zoonóz, především rodů Cryptosporidium, SarcocystisToxoplasma.

KONTAKT

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.
722 772 524
lada.hofmannova@svupraha.cz

Fotogalerie

Kontakty

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Patologie

MVDr. Ondřej Horák
+420 721 503 737
ondrej.horak@svupraha.cz

Patologie

Výsledky a dotazy k patologickému vyšetření
patologie@svupraha.cz

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz