Oddělení virologie a sérologie

Moderní a specializované pracoviště, které zajišťuje diagnostiku virových a jiných infekčních nemocí hospodářských, domácích, volně žijících zvířat a zvířat chovaných v zoologických zahradách. Pracovníci provádí kromě sérologických vyšetření a zdravotních zkoušek také testy k přímému prokázání patogenů ve vzorcích nemocných nebo uhynulých zvířat.

Oddělení zajišťuje:

 • Sérologickou diagnostiku virových, bakteriálních a protozoárních nemocí
 • Prokázání, identifikaci a molekulární charakterizaci virů a bakterií
 • Zdravotní zkoušky zvířat při transportu a prodeji v rámci i mimo území ČR
 • Plošný monitoring zdravotního stavu zvířat, diagnostiku TSE
 • Kontrolu vakcín
 • Konzultační a poradenskou činnost

 

V rámci oddělení pracuje 6 národních referenčních laboratoří (NRL): NRL pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat, NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu, NRL pro vzteklinu, NRL pro infekční nemoci koní, NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) a NRL pro mor malých přežvýkavců.

Součástí oddělení virologie a sérologie je specializovaná laboratoř molekulární genetiky, jejíž pracovníci provádí analýzu vzorků na molekulární úrovni, a to detekcí přítomnosti genetického materiálu (RNA či DNA) virů, bakterií nebo nižších hub. Pracoviště je vybaveno špičkovými přístroji, které odpovídají nejvyšším standardům molekulární diagnostiky.

Laboratoř molekulární genetiky je v rámci SVÚ Praha součástí národních referenčních laboratoří na oddělení virologie a sérologie a oddělení bakteriologie.

 

Laboratoř provádí:

 • Detekci a typizaci veterinárních patogenů
 • Genetickou typizaci bakterií a nižších hub z čisté kultury (taxonomickou identifikaci)
 • Stanovení druhově specifické DNA
 • Průkaz alergenů v potravinách

 

Kromě rutinní diagnostiky se tým odborníků věnuje dalším aktivitám, jako jsou:

 • Navrhování nových diagnostických testů
 • Fylogenetická analýza vybraných patogenů
 • Molekulární epizootologii  
 • Metagenomika

 

Fotogalerie

Kontakty

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz

Výsledky TSE

Laboratoř TSE
251 031 356
bse@svupraha.cz

Virologie a sérologie

Virologie a sérologie
251 031 338
virologie@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Molekulární biologie

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz