Oddělení bakteriologie

Oddělení bakteriologie je kompaktním dynamickým kolektivem šestnácti pracovníků plnících nejen odborné úkoly v oblasti mikrobiologie, ale zajištujících i celoústavní servisní služby v podobě vlastní přípravy diagnostických médií, umývárny laboratorního skla a pomůcek pocházejícího z činnosti ostatních laboratoří SVÚ.

Provádění vlastní odborné práce se děje v několika oddělených laboratořích plně reflektujících rozdílné požadavky na přístupy ke zpracování jednotlivých druhů a typů vzorků. Jedná se o laboratoř sekčního materiálu zajišťující vyšetřování biologického materiálu odebraného patologem během pitvy, dále laboratoř klinické bakteriologie zajištující vyšetřování biologického materiálu odeslaného terénními veterinárními lékaři nebo majiteli zvířat. Cílená diagnostika nebezpečných bakteriálních původců hromadných onemocnění zvířat jako jsou genitální kampylobakterióza skotu, nakažlivé zmetání klisen nebo mor včelího plodu je pak prováděna v laboratoři speciální bakteriologie.

V rámci oddělení bakteriologie dále pracují některé referenční laboratoře. Jsou to NRL pro salmonely, NRL pro antimikrobiální rezistenci, NRL pro diagnostiku a epizootologii tuberkulózy a paratuberkulózy a ostatních mykobakterióz a Referenční laboratoř pro anthrax. Činnost jmenovaných referenčních laboratoří je zakotvena v národní i evropské legislativě. Aktivně se podílejí na řešení aktuálních úkolů vyplývajících z jejich odborného zaměření. Koordinují a odborně zastřešují provádění laboratorní diagnostiky na poli své působnosti. Jsou také zapojeny do sítě evropských referenčních laboratoří.

        Zajištění a další rozvíjení diagnostické a odborné činnosti v tak širokém rozsahu vyžaduje adekvátní personální obsazení a materiálově technické zabezpečení. Na oddělení bakteriologie proto pracuje pět zaměstnanců s univerzitním veterinárním vzděláním, dva zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním, pět zaměstnanců na pozici odborný laborant a čtyři pomocné laboratorní síly. Z hlediska materiálového a technického vybavení se bakteriologická diagnostika opírá o moderní diagnostické metody na bázi hmotnostní spektrometrie typu MALDI-TOF. Dalším pilířem diagnostiky je pak využívání sofistikovaných molekulárně genetických metod zahrnujících i sekvenční analýzy bakteriálního genomu prováděných specializovanou laboratoří molekulárních metod.

        Při výběru laboratoře, do které nakonec zákazník zašle své vzorky k provedení analýzy, je ovlivněn několika základními vlivy. Kromě ceny analýzy to je hlavně kvalita a odbornost práce, dále pak vstřícnost a profesionalita personálu laboratoře. Je to však v současné době dostačující? Lze nabídnout něco navíc? Domníváme se, že ano. Co tedy tvoří přidanou hodnotu laboratoře bakteriologie SVÚ Praha? Co nabízíme? Myslíme si, že toho není málo, kromě běžné diagnostiky například provádíme komplexní zdravotní zkoušky u laboratorních zvířat podle doporučení Evropské federace asociací pro laboratorní zvířata (FELASA), dále průkaz všech typů botulotoxinu biologickým pokusem v celé paletě biologického materiálu, komplexní rodovou a druhovou typizaci zaslaných izolátů bakterií, kvasinkových mikroorganismů a vláknitých mikromycet nejen původem ze zvířat, ale i z potravin, krmiv a environmentálních materiálů.

        Kolektiv pracovníků oddělení bakteriologie je připraven Vám pomoci při řešení Vašich problémů v oblasti mikrobiologické diagnostiky a nabídnout Vám řešení maximálně akceptující Vaše specifické požadavky. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Fotogalerie

Kontakty

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Iva Bernardyová
722 772 524
iva.bernardyova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Bakteriologie

Bakteriologie
251 031 259
bakteriologie@svupraha.cz