Historie SVÚ Praha

 

2014 - VZNIK POBOČKY V HRADCI KRÁLOVÉ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR došlo 1. 1. 2014 ke sloučení Státního veterinárního ústavu  Hradec Králové se Státním veterinárním ústavem v Praze. Laboratorní provoz v Hradci Králové se stal pobočkou Státního veterinárního ústavu Praha.

 

1991 - REORGANIZACE A NÁSLEDNÁ PRIVATIZACE VETERINÁRNÍ SLUŽBY, ZRUŠENÍ ÚSVÚ Praha

V souvislosti s politickými změnami 1. 1. 1991 došlo ke zrušení Ústředního státního veterinárního ústavu v Praze, následně byla zřízena příspěvková organizace s názvem Státní veterinární ústav Praha.

 

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH V LETECH 1965-1968

Na podzim roku 1968 byly uvedeny do provozu nové laboratoře v Lysolajích. Dne 10. 6. 1969 byl oficiálně zahájen provoz centrálního řídícího pracoviště laboratorní diagnostiky ÚSVÚ  v Praze - Lysolajích.

 

1963 - ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV V PRAZE ZALOŽEN 1. 5. 1963

Laboratorní provoz byl přesunut z ulice na Kozačce do nových laboratoří v Českém Brodě, následovalo hledání nových prostor pro laboratoře. V roce 1965 začala výstavba areálu v Lysolajích.

 

1949 - ZALOŽEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV V PRAZE V ULICI NA KOZAČCE 3/870

 V roce 1951 byl přejmenován na Státní veterinární ústav v Praze. V roce 1952 proběhla další reorganizace a název ústavu byl změněn na Státní veterinární výzkumný ústav v Praze.

 

1939 - ZŘÍZENY LABORATOŘE PRO VYŠETŘENÍ POTRAVIN VE STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVU V PRAZE VE ŠROBÁROVĚ ULICI

V roce 1939 byly zřízeny laboratoře pro vyšetření masa a mléka v SZÚ v Praze. V roce 1940 v SZÚ bylo zřízeno veterinárně-hygienické oddělení, které bylo později rozšířeno o chemickou laboratoř.

 

1918 - ZALOŽEN STÁTNÍ ÚSTAV PRO ROZPOZNÁVÁNÍ ZVÍŘECÍCH NÁKAZ A VÝROBU VETERINÁRNÍCH OČKOVACÍCH LÁTEK V PRAZE

V roce 1921 byl ústav přestěhován do Ivanovic na Hané

Fotogalerie

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV V PRAZE V ULICI NA KOZAČCE 3/870

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

VÝSTAVBA AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1966

OTEVŘENÍ AREÁLU V PRAZE LYSOLAJÍCH 1969

1996

1996

2018