Certifikát registrované laboratoře GMP+B11

Certifikát registrované laboratoře GMP+B11 s registračním číslem GMP050489.

Státní veterinární ústav Praha provádí analýzy kritických kontaminujících látek v krmivech (aflatoxin B1, dioxinů a PCB s dioxinovým efektem, PCB bez dioxinového efektu, těžké kovy, pesticidy) pro společnosti certifikované podle GMP+ FSA B.1, B1.2, B2 a B3.

Certifikát procesu