Veřejné zakázky

Státní veterinární ústav Praha pro zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.  ZZVZ využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK , který je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách, po přihlášení mají dodavatelé možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení.

K zadávání zakázek malého rozsahu používáme také elektronické tržiště Gemin 

 

Profil zadavatele:

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

IČ: 00019305

 

tel.: 251 031 111

fax : 220 920 655

e-mail: sekretariat@svupraha.cz

Web: http://www.svupraha.cz/