Parazitologické vyšetření

Diagnostika vnitřních parazitů (endoparazitů)

K diagnostice vnitřních parazitů z trusu (koprologické vyšetření) se u prasat standardně využívá kvalitativní vyšetření koncentrační flotačně-centrifugační metodou tzv. flotace, která spolu s následným mikroskopickým vyšetřením umožňuje detekci oocyst kokcidií a kryptosporidií, cyst giardií a/nebo vajíček helmintů.

Součástí intravitální diagnostiky vnitřních parazitů může být také makroskopické a mikroskopické vyhodnocení nálezů zaslaných exemplářů vypuzených endoparazitů nebo jejich částí (např. hlístice).

K postmortální diagnostice lze zasílat také parazity nebo infikované orgány nalezené v těle zvířete např. při porážce.

Diagnostika vnějších parazitů (ektoparazitů)

Vyšetření kožního seškrabu, štětin (srsti) nebo obsahu mazových žláz a chlupových folikulů na přítomnost ektoparazitů provádíme mikroskopicky buď nativním vyšetřením vzorku nebo pomocí macerace v NaOH.

Vzorky pro parazitologické vyšetření zasílejte společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně vaší e-mailové adresy. Žádanku je možné stáhnout zde v záložce "ke stažení".

Popis

Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu prasat prováděno standardně metodou flotace. K tomuto vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství cca 20 g (tzn. velikost 2-3 vlašských ořechů). Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení, co nejdříve zaslat do laboratoře.

V případě podezření na přítomnost motolic nebo vrtejšů doporučujeme uvést na žádance také požadavek na vyšetření metodou sedimentace. Pro diagnostiku balantidií metodou flotace, sedimentace a nativního preparátu.

Vzorky trusu selat na mléčné výživě doporučujeme vzhledem k jeho konzistenci vyšetřit kromě flotace také metodou jednoduše barveného preparátu na kryptosporidie, jedná se o vhodné doplnění diagnostiky i pro kokcidiózu/isosporózu selat (Cystoisospora suis).

Larvoskopické vyšetření se u prasat neprovádí, plicnivky prasat (r. Metastrongylus) produkují vajíčka diagnostikovatelná pomocí flotace.

V případě specifických požadavků, je doporučeno uvést na žádance o jaké další konkrétní vyšetření máte zájem.

U prasat je také možné provést identifikaci parazitů zachycených majitelem nebo veterinárním lékařem. Vyloučené exempláře endoparazitů nebo jejich částí (např. červy) vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků, dle potřeby fixované v etanolu, 10% formalínu, zavlhčené fyziologickým roztokem nebo alespoň vodou. Nezapomeňte uvést do popisku vzorku typ fixáže a z čeho parazit pochází (např. z trusu po odčervení).

Vzorky kožních seškrabů, štětin nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Vyšetření svaloviny na trichinelózu.

Ceny vyšetření viz Ceník

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz