Mléko a mléčné výrobky

Zajišťujeme základní vyšetření parametrů bezpečnosti mléka a mléčných výrobků. 

Analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami dle požadavků zadavatelů nebo v rozsahu stanoveném legislativou.

Popis

 

Provádíme analýzy

Dle metody Legislativa Přibližná doba vyšetení Cena (kč)
Aktivita vody aw SOP 50.26   1 den 275

Bacillus cereus

ČSN ISO 7932   2 dny bez konfirmace 127

Bakterie mléčného kvašení

ČSN ISO 15214

Vyhláška 397/2016 Sb.

3 dny 127

Bifidobacterie

ČSN ISO 29981   3 dny 265
Campylobacter spp. - průkaz ČSN EN ISO 10272 - 1   4 dny při negativním nálezu 436
Celkové počty mikroorganismů ČSN EN ISO 4833 - 1,2 Nařízení (ES) č.853/2004 3 dny 127

Detekce stafylokokových enterotoxinů – souprava VIDAS

ČSN EN ISO 19020 Nařízení 2073/2005 Sb. 2 dny 1540

Enterobacteriaceae

ČSN EN ISO 21528 - 2

Nařízení 2073/2005 Sb.

1 den 176
Escherichia coli ČSN ISO 16649 - 2 Nařízení 2073/2005 Sb. 1 den 226
Koagulázapozitivní stafylokoky ČSN EN ISO 6888 – 1,2,3 Nařízení 2073/2005 Sb. 2 dny bez konfirmace 127

Koliformní bakterie

ČSN EN ISO 4832 Účinnost pasterace 1 den 176
Koliformní bakterie – technika MPN ČSN ISO 4831   4 dny 176
Kvasinky a plísně ČSN ISO 6611   5 dní 275
Listeria monocytogenes – průkaz, počty ČSN EN ISO 11290 – 1,2 Nařízení 2073/2005 Sb.

počty – 2 dny

průkaz – 4 dny při negativním nálezu
502
Psychrotrofní mikroorganismy ČSN ISO 8552   1 den 127
Rezidua inhibičních látek – komerční testy ECLIPSE

SOP 50.19

Nařízení (ES) č.853/2004 do 24 hod

220

Rezidua inhibičních látek – komerční testy Premi - Test

SOP 50.19 Nařízení (ES) č.853/2004 do 24 hod 440

Rezidua inhibičních látek - plotnová difuzní metoda

SOP 50.4 Nařízení (ES) č.853/2004 1 den 451

Salmonella

ČSN EN ISO 6579 - 1 Nařízení 2073/2005 Sb 3 dny při negativním nálezu 297
Smyslové vyšetřování - ZÁKLADNÍ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
 

1 – 5 dní dle náročnosti

39

Smyslové vyšetřování - ROZŠÍŘENÉ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
  1 – 5 dní dle náročnosti 110
Somatické buňky - průtoková cytometrie

SOP 50.12

(ČSN EN ISO 13366 - 3)
Nařízení (ES) č.853/2004 1 den 33

Stanovení charakteristických mikroorg. v jogurtu

ČSN ISO 7889 Vyhláška 397/2016 Sb. 3 dny 508
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888 – 1,2,3 Vyhláška 289/2007 S. 2 dny bez konfirmace 127
Termostatová zkouška SOP 50.15 ČSN 56 9609 7-10 dní 144

 

Mikrobiologie - stěry, JUT, staf. enterotoxiny

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

Záleží na formě dodaného vzorku:

Tekutý vzorek 300 ml

Kašovitý vzorek 250 g

Pevný vzorek 300 g

Sušený vzorek 150 g

Koncentrát 150 g