Kafilérní produkty

Zajišťujeme základní vyšetření parametrů bezpečnosti kafilérních produktů. 

Analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami dle požadavků zadavatelů nebo v rozsahu stanoveném legislativou.

Popis

Provádíme analýzy

Dle metody Legislativa Přibližná doba vyšetení Cena (kč)

Aktivita vody aw

SOP 50.26   1 den 275

Celkové počty mikroorganismů

ČSN EN ISO 4833- 1,2   3 dny 127
Clostridium perfringens ČSN EN ISO 7937   2 dny bez konfirmace 138
Enterobacteriaceae ČSN EN ISO 21528-2 NK(EU)142/2011 1 den 176
Kvasinky a plísně ČSN ISO 6611   5 dní 275
Listeria monocytogenes – průkaz ČSN EN ISO 11290 – 1,2  

2 dny

502
Listeria monocytogenes –  počty ČSN EN ISO 11290 – 1,2   4 dny při negativním nálezu 502
Počet bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek ČSN ISO 15213   2 dny bez konfirmace 138
Salmonella ČSN EN ISO 6579 - 1 NK(EU)142/2011 3 dny při negativním nálezu 297
Smyslové vyšetřování - ZÁKLADNÍ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
  1 – 3 dny 39
Smyslové vyšetřování - ROZŠÍŘENÉ

SOP 50.9

(ČSN 56 0032)
  1 – 3 dny 110

 

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

Záleží na formě dodaného vzorku:

Tekutý vzorek 300 ml

Kašovitý vzorek 250 g

Pevný vzorek 300 g

Sušený vzorek 150 g

Koncentrát 150 g