Napájecí vody

Zajišťujeme základní vyšetření parametrů bezpečnosti napájecí vody. 

Analýzy jsou prováděny akreditovanými metodami dle požadavků zadavatelů nebo v rozsahu stanoveném legislativou.

Popis

Provádíme analýzy

Dle metody Legislativa Přibližná doba vyšetení  
Clostridium perfringens ČSN EN 26461 – 2 252/2004 Sb. 2 dny  
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308 – 1 252/2004 Sb. 2 dny  
Intestinální enterokoky ČSN ISO 7899 – 2 252/2004 Sb. 2 dny  
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308 – 1 252/2004 Sb. 2 dny  
Počty kolonií při 22°C ČSN EN ISO 6222 252/2004 Sb. 3 dny  
Počty kolonií při 36°C ČSN EN ISO 6222 252/2004 Sb. 4 dny  

 

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

300ml