Stanovení STEC, stafylokokové enterotoxiny

Popis

Provádíme analýzy

Dle metody Legislativa Přibližná doba vyšetení   Cena (kč)
Toxické produkty mikroorganismů

Detekce stafylokokových enterotoxinů – souprava VIDAS

ČSN EN ISO 19020

NK (ES) 2073/2005

ČSN 56 9609
3–5 dnů   1540
  Detekce Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC), stanoveni sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145; SOP 50.22 (ČSN P CEN ISO/TS 13136).

NK (ES) 2073/2005

3–5 dnů   550 za každý toxin

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz

Mikrobiologie - stěry, JUT, staf. enterotoxiny

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Jako odběrový materiál můžete použít: sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.

Jaké množství vzorku je potřebné k vyšetření?

Záleží na formě dodaného vzorku:

Tekutý vzorek 300 ml

Kašovitý vzorek 250 g

Pevný vzorek 300 g

Sušený vzorek 150 g

Koncentrát 150 g