RL pro stanovení radioaktivních látek

28. 2. 2019

Referenční laboratoř pro stanovení radioaktivních látek v potravinových řetězcích

Referenční laboratoř je pověřena odbornou garancí v okruhu činností související s detekcí radioaktivní kontaminace v potravinách a potravinovém řetězci, prováděním a porovnáváním příslušných laboratorních metod, zabezpečováním diagnostických standardů, vypracováváním stanovisek a hodnocení v okruhu svého odborného působení.

Přítomnost sledovaných radioizotopů se zjišťuje v nativních vzorcích bez jejich úpravy měřením ve standardní geometrii na spektrometrické trase kalibrované standardy od Českého metrologického institutu s použitím koaxiálních detektorů z velmi čistého germania.

Spektrometrická stanovení se provádějí na třech měřících trasách ve standardní geometrii s Marinelliho nádobami o objemu 490 ml.

Metoda je akreditovaná ČIA dle ČSN ISO 17025 a provádí se podle SOP 70.70 - Stanovení aktivity zářičů gama metodou gama-spektrometrie.

Referenční laboratoř je součástí Celostátní Radiační Monitorovací Sítě (RMS). Je  koordinátorem gamaspektrometrických laboratoří Státních veterinárních ústavů a zajišťuje přenos dat ve stanoveném formátu da systému SÚJB.

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz