RL pro mléko a mléčné výrobky

28. 2. 2019

Rrferenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky

Referenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky byla pro SVÚ Praha schválena ústředním ředitelem SVS Rozhodnutím Č.j. SVS/2018/094028-G ze dne 7.8.2018. Tato RL laboratoř přímo navazuje na činnost NRL pro mléko a mléčné výrobky ve smyslu Vyhlášky č. 298/2003 Sb. o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

RL je pověřena prohlubováním, koordinací a sjednocováním laboratorní a diagnostické činnosti, odbornou garancí v daném okruhu činností, prováděním a porovnáváním příslušných laboratorních metod, zabezpečováním diagnostických standardů, vypracováváním stanovisek a hodnocení v okruhu svého odborného působení.

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz