RL pro mléko a mléčné výrobky

28. 2. 2019

Referenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky

Referenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky byla pro SVÚ Praha schválena ústředním ředitelem SVS rozhodnutím č. j. SVS/2018/094028-G ze dne 7. 8. 2018. Tato RL laboratoř přímo navazuje na činnost NRL pro mléko a mléčné výrobky ve smyslu vyhlášky č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

RL je pověřena prohlubováním, koordinací a sjednocováním laboratorní a diagnostické činnosti, odbornou garancí v daném okruhu činností, prováděním a porovnáváním příslušných laboratorních metod, zabezpečováním diagnostických standardů a vypracováváním stanovisek a hodnocení v okruhu svého odborného působení.

Hygiena potravin a krmiv

MVDr. Jan Kučera
723 222 839
jan.kucera@svupraha.cz