NRL pro mor malých přežvýkavců

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro mor malých přežvýkavců

S ohledem na paramyxovirovou infekci moru malých přežvýkavců šířící se směrem k Evropě a její výskyt v Bulharsku v červnu loňského roku byla ve druhé polovině roku 2018 v SVÚ Praha zřízena NRL pro mor malých přežvýkavců. Naše laboratoř se již od roku 2017 zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů pořádaných EURL for Peste des Petits Ruminants (CIRAD) se sídlem v Montpellieru. Provádíme jak prokázání přítomnosti protilátek v krevním séru ovcí a koz ELISA testem, tak prokázání viru metodou RT-PCR.

Molekulární biologie

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz