NRL pro mor malých přežvýkavců

28. 2. 2019

S ohledem na šířící se paramyxovirovou infekci moru malých přežvýkavců směrem k Evropě a její výskyt v Bulharsku v červnu loňského roku, byla ve druhé polovině roku 2018 v SVÚ Praha zřízena NRL pro mor malých přežvýkavců. Naše laboratoř se již od roku 2017 zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů pořádaných EURL for Peste des Petits Ruminants (CIRAD) se sídlem v Montpellier. Provádíme jak průkaz přítomnosti protilátek v krevním séru ovcí a koz ELISA testem, tak průkaz viru metodou RT-PCR.

MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Ing. Lenka Černíková
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Vlastimil Křivda
770 118 902
vlastimil.krivda@svupraha.cz