NRL pro infekční nemoci koní

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koní

Provádíme komplexní laboratorní diagnostiku infekčních nemocí koní. V roce 2000 byla laboratoř certifikována k provádění analýz potřebných při dovozu koní ze zemí střední a východní Evropy do Francie. Od roku 2009 laboratoř spolupracuje s EURL pro nemoci koní se sídlem v Maisons Alfort a je součástí sítě evropských laboratoří pro diagnostiku infekčních nemocí koní. Laboratoř se pravidelně zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů organizovaných EURL pro nemoci koní (EURL for equine diseases, Maisons Alfort, Francie).

Metody pro diagnostiku infekcí koní jsou od roku 2003 akreditovány podle ISO/EN 17025. Klasické sérologické a virologické metody byly rozšířeny o metody molekulární diagnostiky. Laboratoř jako jediná v ČR provádí izolaci viru arteritidy koní na buněčných kulturách a detekci tohoto viru metodou real time RT-PCR. Pouze tato laboratoř rovněž provádí konfirmační vyšetření virus neutralizačním testem na protilátky proti viru arteritidy s referenčním kmenem Bucyrus. Dále ústav jako jediné pracoviště v ČR zajišťuje diagnostiku vezikulární stomatitidy (sérologie, prokázání viru) v BL3 laboratoři. Na pracovišti je zavedena PCR k prokázání koňského herpesviru (EHV1/4) a dále sérologická diagnostika EHV1/4. Influenzu koní lze prokazovat průkazem viru, ale i sérologicky. Laboratoř rozšířila diagnostiku infekční anémie koní o vysoce senzitivní ELISA metodu a zavedla diagnostiku západonilské horečky (stanovení protilátek, prokázání viru). V laboratoři je rovněž možná sérologická diagnostika dalších tzv. emerging diseases a exotických infekcí (anaplazmózy, borreliózy a piroplazmózy). Činnost NRL zahrnuje i úsek bakteriologické diagnostiky, zejména prokázání Taylorella equigenitalis.

Ředitel

MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
770 118 906
kamil.sedlak@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz