NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu (NRL AI/ND) provádí komplexní virologickou, sérologickou a molekulárně genetickou diagnostiku virů aviární influenzy (AI) a aviárního avulaviru (paramyxoviru) 1 – viru newcastleské choroby (ND), včetně diferenciální diagnostiky.

Sleduje a vyhodnocuje nákazovou situaci na našem území v návaznosti na aktuální stav v Evropě a ve světě. Za tímto účelem provádí surveillance aviární influenzy v komerčních chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. Laboratoř úzce spolupracuje se Státní veterinární správou České republiky, podílí se na identifikaci nákazových ohnisek a jejich následném zdolávání. Metodicky koordinuje činnost laboratoří SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc a konfirmuje výsledky pozitivních nálezů.

NRL pracuje v kontrolovaném systému chráněné laboratoře (BSL-3) se standardním vybavením, které umožňuje provádět veškeré úkony pro práci s infekčním materiálem, manipulaci s terénními izoláty a referenčními kmeny a jejich archivaci. Laboratoř využívá ke kompletní diagnostice panel molekulárně genetických metod k detekci a typizaci vysoce patogenních kmenů AI, především subtypů H5 a H7, a dalších nízce patogenních variant. Mimo diagnostiky aviární influenzy provádí také typizaci viru chřipky A u prasat a koní.

Kromě základní laboratorní analýzy se NRL věnuje vývoji a validaci molekulárně genetických detekčních metod, včetně implementace nových diagnostických postupů.

Metodická a diagnostická připravenost je každoročně ověřována účastí v mezinárodním porovnávacím testu, který organizuje referenční laboratoř EU. NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu pracuje v systému kontroly kvality a je akreditovaná v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

Virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz