Pobočka Hradec Králové

Ústav pro zkoumání potravin živočišného původu města Hradec Králové, se sídlem v městských jatkách, byl založen již v roce 1937. Ještě pod správou Ministerstva zdravotnictví byl ústav v roce 1948 přestěhován do nové budovy v Kydlinovské ulici č. 343 (dnešní Wonkova), kde sídlí dodnes. Největšího rozmachu dosáhl ústav v 70. a 80. letech, v laboratořích tehdy pracovalo 75 zaměstnanců. V městské části Věkoše byla v letech 1975–1982 vybudována veterinární nemocnice. Začátkem 90. let byla činnost veterinární nemocnice ukončena a došlo ke sloučení SVÚ Pardubice se SVÚ Hradec Králové.

V souvislosti s racionalizačními opatřeními Státní veterinární správy zrušilo Ministerstvo zemědělství jako zřizovatel ke dni 31. 12. 2013 státní příspěvkovou organizaci SVÚ Hradec Králové sloučením se státní příspěvkovou organizací SVÚ Praha. Od 1. 1. 2014 přebral SVÚ Praha všechny závazky a povinnosti zrušeného SVÚ Hradec Králové. Provoz laboratoří v Hradci Králové zůstal zachován jako pobočka SVÚ Praha. Vedoucí pobočky je MVDr. Monika Valentinová.

Kontakty

Pobočka Hradec Králové

MVDr. Monika Valentinová
773 333 776
valentinova@svu-hk.cz

Pobočka Hradec Králové

MVDr. Hana Kolínová
773 917 355
kolinova@svu-hk.cz

Pobočka Hradec Králové

MVDr. Barbora Formanová
495 279 186
formanova@svu-hk.cz

Pobočka Hradec Králové

RNDr. Ilona Metelková
774 363 955
metelkova@svu-hk.cz

Pobočka Hradec Králové

Soňa Trpálková
495 212 921
kancelar@svu-hk.cz

Pobočka Hradec Králové

Mgr. Monika Kleplová
773 960 755
kleplova@svu-hk.cz