Záchyt larvy Trichinella u lišky

27. 11. 2019

V listopadu 2019 laboratoř parazitologie diagnostikovala larvy Trichinella u lišky obecné ulovené v Lužických horách.

Na obrázku zachycena opouzdřená larva svalovce ve svalovině končetiny.