Výskyt prasečí chřípky v ČR

25. 9. 2023

Naše laboratoř typizovala během měsíce září virus chřipky A subtypu H1N1 získaný ze vzorku krevního séra prasete domácího.

Virus je původcem respiračního onemocnění prasat, způsobuje vysokou nemocnost, ale nízkou úmrtnost. Historicky byly u prasat identifikovány tři základní subtypy viru chřipky A: H1N1, H1N2 a H3N2. Virus je tvořen z 8 segmentů, které se mohou navzájem zaměňovat (tzv. reassortment). K záměně segmentů může docházet napříč zvířecími druhy. Můžeme sledovat reassortment mezi viry prasečí a ptačí chřipky, ale také jsou popsány záměny mezi prasečími a lidskými viry chřipky A.

Celogenomové sekvenování odhalilo, že subtyp H1N1 u námi sekvenovaného izolátu vznikl kombinací 2 segmentů H1 a N1 původem z viru ptačí chřipky (Eurasian avian H1N1-like virů) a zbývajících 6 segmentů mělo původ z viru prasečí pandemické chřipky H1N1 z roku 2009.

Na základě porovnání s jinými evropskými kmeny prasečí chřipky můžeme námi sekvenovaný izolát zařadit do skupiny raritních variant s výskytem 1-2% v Evropě. Analýza sekvencí z celosvětové databáze (BLAST) nám ukázala shodu s historickými prasečími kmeny chřipky, což naznačuje, že evropská populace domácích prasat je rezervoárem mnohem různorodější populace chřipkových virů, než se obecně předpokládá.

 

KONTAKT

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Fotogalerie

Segmenty sekvenované chřipky